Trivselspolitik og handleplan HSF

Herning Skøjteløber Forenings trivselspolitik og handleplan.

Nærværende trivselspolitik er formuleret med baggrund i følgende værdier:
I HSF bygger vores relationer og interaktioner på gensidig tillid og respekt.
I HSF har løberne lyst til at lære og lyst til at være.
Det er en vigtig forudsætning for os i HSF, at løbere, forældre og ansatte/frivillige trives og har det godt med sig selv, blandt og med andre og i klubben i det hele taget.
Det er en vigtig forudsætning for os i HSF, at alle føler sig værdsatte og respekterede. Man behøver ikke være lige gode venner med alle, men vi ønsker, at alle behandler hinanden med respekt og værdighed. Dette gælder både for forældre, løbere og ansatte/frivillige.
I HSF gælder følgende trivselsprincipper derfor:
-I HSF hilser man respektfuldt på alle sine klubkammerater, medforældre,
trænere og andre der har deres gang i klubben.
Vi ønsker, at løberne i klubben helt automatisk hilser på hinanden i omklædningsrummet, og vi ønsker, at forældre hilser respektfuldt på hinanden, når de ses ifm. træninger og konkurrencer osv.
-I HSF taler man først og fremmest med og til hinanden ikke om hinanden.
Vi ønsker en klub, hvor man går til hestens mule, hvis man har noget, man er utilfreds med, og især hvis man har noget positivt på hjerte.
-I HSF hjælper vi hinanden med at blive bedre såvel som individer og som klub.
Vi ønsker en klub, hvor løberne indbyrdes hjælper og støtter hinanden i at blive dygtigere. Vi ønsker en klub, hvor voksne støtter hinanden i at støtte alle løberne i klubben. På den måde kan vi skabe forudsætninger for en støttende, god klub i sin helhed.
-I HSF tror vi på, at respektfuld åbenhed er alfa og omega i forhold til at skabe en god klub.
Vi ønsker en klub, hvor man kan sige tingene, som man ser dem når
bare det sker respektfuldt og med konsekvent anerkendelse af andre individer i og omkring klubben. Vi ønsker en klub, hvor kritik som udgangspunkt altid ses som konstruktivt, og hvor kritik formuleres anerkendende og i respekt for “modparten”.
I HSF anerkender vi, at moderne og sociale medier er en stor del af det at være
menneske i dag. Vi anerkender og accepterer derfor brugen af mobiltelefoner, Ipads osv., når disse bruges i respekt for andre mennesker.
Vi ønsker en klub, hvor man er opmærksom på andres grænser, og hvor man respektfuldt
anerkender disse. Vi opfordrer derfor til, at man kun tager fotos, video og optager lyd af andre, hvis de har givet samtykke til dette. Vi opfordrer desuden til, at man er meget bevidst om den kommunikation, man har på diverse sociale medier.
Ovenstående principper understøttes af følgende handleplaner for trivsel og samvær i HSF:
– Hvis man er utilfreds med eller uenig i noget i HSF, så går man til rette vedkommende. Det vil sige, at man går til de respektive forældre, de respektive løbere eller til trænerne, hvis man har noget, man har behov for at ytre sig omkring. Hvis det handler om noget generelt og overordnet for HSF, går man til bestyrelsen. Det er vigtigt at pointere, at man ALTID henvender sig til andre respektfuldt.
I tilfælde af at der snakkes for meget i krogene, vil bestyrelsen tage det alvorligt og indkalde de implicerede parter til samtale, hvor klubbens ønsker for god kommunikation igen vil blive fremhævet.
-Alle løbere skal føle sig velkommen i klubben i såvel omklædningsrum som på isen. Derfor hilser man pænt på sine klubkammerater, når man mødes i omklædningen. Når ældre løbere skal på isen samtidig med de yngste, sørger de ældste helt naturligt for at hjælpe de små med at komme på isen til tiden, hvis ikke deres forældre er til stede. Det betyder konkret, at man lige hjælper de mindste færdig med skøjter osv.
Når man er på isen, respekterer man hinanden. Man respekterer, at ikke alle har samme færdigheder på isen, og man forsøger så godt man kan at hjælpe hinanden. De yngre vil i nogle tilfælde eksempelvis komme til at løbe ind foran de store ifm. spring. Vi vil som klub ikke acceptere, at de små får skældud for dette og bliver irettesat. Hvis det sker gentagne gange, at de større løbere forstyrres i deres spring, må de gå til træneren mhp. at træningen tilrettelægges, så alles behov mødes så godt som muligt.
I tilfælde af at der er løbere der føler sig dårligt behandlede i omklædningsrummet eller på isen, vil bestyrelsen tage en samtale med de pågældende løbere og deres forældre. Vi vil ikke acceptere, at der er nogle, der udsættes for irettesættelser fra andre løbere på isen, og bestyrelse og trænere vil agere i forhold til evt. tilfælde.
-Vi opfordrer til, at man når man begiver sig rundt på de sociale medier opfører
sig med omtanke. Vi hverken kan eller vil bestemme, hvordan vores medlemmer agerer på sociale medier, men vi vil gøre opmærksom på, at dårlig opførsel på diverse medier i sidste ende kan gå ud over HSF. Vi opfordrer generelt til, at man ikke skriver noget på Facebook, Formspring mv., som man ikke vil kunne sige ansigt til ansigt til folk. Mobning på de sociale medier er et stort problem blandt børn og unge i vores samfund, og vi vil gerne undgå, at det ødelægger ellers gode relationer blandt løbere i HSF. Hvis der opstår problemer mellem løbere omkring de sociale medier, vil bestyrelsen påpege det overfor forældrene. Det er forældrene, der har ansvaret for, hvordan deres børn agerer på de sociale medier, ikke klubbens. Hvis evt. diskurser på de sociale medier går ud over trivslen og relationerne i omklædningsrum og på is, vil der blive indkaldt til møde med de implicererede og deres forældre.
Hvis ovenstående principper skulle brydes, iværksættes følgende handlinger i forsøg på at korrigere adfærd:
1. overtrædelse medfører en samtale med træner og formand for bestyrelsen. Forældrene
orienteres om, at der er blevet snakket om adfærd med deres barn.
2. overtrædelse medfører, at forældre og barn indkaldes til samtale med formand for bestyrelsen og evt. trænerne.
3. overtrædelse medfører bortvisning fra træning i en periode. Denne periode defineres fra
situation til situation mellem trænere og bestyrelsen.
Fortsætter den uønskede adfærd herfra vil bestyrelsen suspendere løberen fra klubben.