Forældre-politik

Når vi som forældre sender vores børn og unge af sted for at lære at løbe på skøjter, lærer de at færdes på isen, samt kende betydningen af at være en del af et hold og have rigtigt mange fornøjelige timer sammen med andre kammerater der også vil skøjteløb.
Som voksne har vi et medansvar for at fremme den positive og venlige omgangstone, der stimulerer børnenes motivation og lyst til at være aktiv løber i HSF. Det er i sidste ende barnets indre motivation og evner der afgør, hvor langt det når med sin idræt, men det er klubbens ansvar at skabe de bedst mulige rammer og struktur for børnenes udfoldelse på isen.
Vi har derfor lavet denne forældrepolitik i håb om at skabe nogle gode rammer for vores løbere i HSF.
 1.  Respekter klubbens struktur og træningsdispositioner i forhold hertil.
 2.  Respekter de beslutninger der bliver truffet af bestyrelsen.
 3.  Forældre møder op og bidrager konstruktivt til forældremøder/infomøder.
 4.  Hjælp dit barn med at møde op i god tid, så der er tid til omklædning og opvarmning.
 5.  Vær opmærksom på at al træning er vigtig,også off ice.
 6.  Undgå træner henvendelser i træningstiden, brug kontortiden.
 7.  Forældre bedes holde sig ude af boksene under træningen.
 8. Giv dit barn opmuntring i både med – og modgang.
 9. Støt dit barn i ønsket om at deltage i konkurrencer og klub aktiviteter.
 10. Giv opmuntring til alle løber under konkurrence og træning.
 11. Hver familie kommunikerer med træner og bestyrelse om deres eget barn og IKKE andres.
 12. Det er forældrenes ansvar at have dialog med børnene om hvordan man gebærder sig på offentlige medier såsom formspring, Facebook osv.
 13. Deltager aktivt i det frivillige arbejde der får klubben til at fungere, såsom konkurrencer, arrangementer, udlejninger og offentligt løb.
 14. Forældre gerne må være i omklædningsrummet for at hjælpe deres børn i skøjter osv., men forældre skal også respektere omklædningsrummet som løbernes sted.
 15. Mænd må kun være i omklædningsrummet, når de har sikret sig, at løberne er påklædt.
 16. Man spørger altid først om man må komme ind, og man respekterer, hvis pigerne beder en forlade rummet, fordi de skal klæde om.
 17. Hold den gode tone når man henvender sig til bestyrelsen og andre også selv om man er uenig
Mvh Bestyrelsen i HSF