Klub mærkeregler

Dansk Skøjte Union har indført et klubmærkesystem, som en slags forberedelse på
mærkeprøverne. Desuden kan det anvendes som delmål i hverdagen.
Systemet er delt op i 7 trin, med vægt på hver deres ting. Det 7. trin anvendes dog sjældent, da
det svarer til unionens Basic 1 mærke.
Derfor vil det i denne sammenhæng ikke blive beskrevet.
Prøven bedømmes af løberens egen træner.
Som bevis på, at løberen har bestået et trin, får man udleveret et diplom, og man kan købe et
mærke.
Trin 1:(Lægger vægt på balancen)

Løberen skal kunne følgende:

Forlæns:
Balance på 2 fødder, øjnene skal fokusere
Gå på stedet
Gå forlæns (pingvingang)
Baglæns:
Gå baglæns (mindst 8 trin)
Stop:
Falde, hvor man kan rejse sig op igen
Lave “sne”
Vendinger:
Kvarte vendinger på 2 fødder på stedet
Pirouetter:
Gå rundt på stedet
Spring:
To-fodshop på stedet

 

Trin 2: (Lægger vægt på at glide forlæns)

Løberen skal kunne følgende:
Forlæns:
Flere på hinanden følgende afsæt med glidefase (forlæns) Mindst 8 afsæt.
Glide forlæns, start på 2 fødder – slut på en fod
Glide forlæns halvt på hug
Forlæns rødspætter
Baglæns:
Gå baglæns med noget glid
Stop:
Forlæns “sneplov” eller ½ “sneplov”
Vendinger:
Halv vending på stedet på 2 fødder
Pirouetter:
To-fods pirouette
Spring:
To-fods hop fra forlæns glid på 2 fødder

 

Trin 3: (Lægger vægt på at glide baglæns)

Løberen skal kunne følgende:

Forlæns:
Forlæns slalom – skiftevis på to fødder og en fod
Baglæns:
Sekvens af baglæns afsæt/glidefase (mindst otte trin)
Baglæns glid, start på to fødder – slut på en fod
Baglæns rødspætter
Stop:
Baglæns sneplov eller baglæns ½ sneplov
Vendinger:
To-fods vending fra forlæns til baglæns
To-fods vending fra baglæns til forlæns
Pirouetter:
To-fods pirouette med løft af skiftevis højre og venstre fod
Spring:
To-fods hop fra baglæns glid

 

Trin 4: (Der lægges vægt på skær)

Løberen skal kunne følgende:

Forlæns:
Forlæns løb på kurve med uret, start på to fødder – slut på en fod
Forlæns løb på kurve mod uret, start på to fødder – slut på en for
Kryds i sidelæns gang
Højre over venstre
Venstre over højre
Baglæns:
Baglæns løb på kurve med uret, start på to fødder – slut på en fod
Baglæns løb på kurve mod uret, start på to fødder – slut på en fod

Baglæns slalom – skiftevis på to fødder og en fod

Stop:

Forlæns ski stop på to fødder
Vendinger:
Vending på kurve fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns (på to fødder)
Vending på kurve fra forlæns til baglæns på en fod
Udvendig
Indvendig
Pirouetter:
Forlæns en-fods pirouette (en omdrejning)
To-fods siddepirouette
Spring:
To-fods hop fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns på kurve

Trin 5: (Der lægges vægt på tryk)

Løberen skal kunne følgende:

Forlæns:
Forlæns afsæt i cirkel med uret
Forlæns afsæt i cirkel mod uret
Forlæns kryds i 8-tal
Halvcirkler
Venstre/højre/venstre og hold på bue
Højre/venstre/højre og hold på bue
Baglæns:
Baglæns afsæt i cirkel med uret
Baglæns afsæt i cirkel mod uret
Stop:
En-fods stop
Vendinger:
Vending på kurve fra baglæns til forlæns med fodskifte, også kaldt mohawk
Pirouetter:
Forlæns en-fods pirouette (mere end en omdrejning)
Baglæns en-fods pirouette (en omdrejning)
Spring:
En-fods spring fra forlæns til baglæns (tretalsspring)
Forlæns harehop

Trin 6: (Der lægges vægt på fart)

Løberen skal kunne følgende:

Forlæns:
Hurtigt løb forlæns rundt langs banden en omgang med uret
Hurtigt løb forlæns rundt langs banden en omgang mod uret
Baglæns:
Hurtigt løb baglæns rundt langs banden en omgang med uret
Hurtigt løb baglæns rundt langs banden en omgang mod uret
Baglæns kryds i 8-tal
Halvcirkler
Stop:
Forlæns ski stop på to fødder med fart
Vendinger:
Afsæt i cirkel med kryds og vending (tretal eller mohawk) – skiftevis to af hver
Vendinger på kurve fra forlæns til baglæns med fodskifte (mohawk)
Vending på kurve fra baglæns til forlæns på 1 fod (tretalsvending)
Pirouetter:
En-fods pirouette med forlæns udvendig spiralindgang (mere end en omdrejning)
Baglæns en-fods pirouette (mere end en omdrejning)
Spring:
Baglæns tå-spring
Kraftfuldt spring med rotation – også kaldet skøjtespring