Praktisk hjælp i HSF

I HSF er vores økonomi ekstremt afhængig af de indtægter, vi får i forbindelse med offentlige skøjteløb om søndagen, Skøjtedisco, de udlejninger vi har til skoler, foreninger osv. og Bankocentret.

Vi har også altid brug for hjælp ifm. konkurrencer osv. Her har bestyrelsen den klare holdning, at hvis man har børn der deltager i den pågældende konkurrence, så forventer vi, at man som forældre hjælper til i løbet af konkurrencen med nogle af de opgaver, der skal løses.

Vi er rigtig pressede på hænder ifm. løsningen af disse opgaver, idet nogle af de gode mennesker, som i flere år har løst en stor del af opgaverne for os, desværre ikke længere står til vores rådighed i samme omfang.

Det betyder, at vi er afhængige af, at vores medlemmer yder en indsats i relation til nogle af disse opgaveløsninger. Alternativet er, at vi mister indtjeningen fra disse aktiviteter, og det vil uomtvisteligt medføre en økonomisk bet for vores klub med lukning af klubben som absolut muligt scenarie.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at et medlemsskab i HSF fremover indebærer, at man som en del af kontingentet i klubben betaler et depositum for denne hjælp som man så får tilbagebetalt. Depositummet lyder på 500 kr. for en hel sæson og for det skal man levere 4 gange hjælp i enten Bankocenteret eller udlejningen.

Vi takker på forhånd for Jeres hjælp i HSF.