Kontingent

For helt nye medlemmer på skøjteskolen er kontingentet på 700 kroner for den første halve sæson. Der er ingen venteliste på holdet. 

Her fremgår kontingentsatserne for sæsonen 2022-2023. 

Kontingentsatser i HSF 2022-2023

Kontingentsatserne for sæsonen 2022-2023 er reguleret i forhold til antal ugentlig ispas, men reguleringen tager også højde for et ønske om en større bredde. 

Tilmeldingerne til denne sæson er kun halvårlig. 

Sæsonen er opdelt som: 

  • Efterårssæson – starter i august til og med december.
  • Forårssæson – starter i januar til og med slut maj, dog er off ice/sommertræning i maj/juni inklusiv. 
 
Ispas i juni og juli er camp måneder, og de er derfor ikke en del af kontingentet.