Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i HSF

Vi indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling i HSF den 13.3. kl. 17.30. 

Se nærmere her:

HSF generalforsamling 2017

Herning Skøjteløber Forening indkalder til

Ordinær generalforsamling

Mandag d. 13. marts 2016 kl. 17.30 i Event 2, Kvik Hockey Arena

 

Dagsorden iflg. lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4×24 timer før generalforsamlingen, dvs. senest d. 9. marts kl. 17.30.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stemmeret har medlemmer (mindst 15 år, for 0-15 år – 1 værge = 1 stemme uanset ét eller flere børn), der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen minimum 2 mdr. inden generalforsamlingen (jf. §6 i vedtægterne som kan findes på hsf-herning.dk > Om HSF)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 1. Formandens beretning og orientering om halbyggeri v/ formand, Mads Larsen
 1. Regnskab v/ kasserer, Henriette Gundager Jensen
 1. Klub-dialog
 • Mulighed for medlemmerne i foreningen at stille spørgsmål til bestyrelse og trænere og til indbyrdes at have en åben, konstruktiv dialog medlemmerne i mellem. Der kan ikke træffes beslutninger på dette punkt, men dialogen kan føre til, at bestyrelse og ledelse i klubben får nogle gode ideer at arbejde videre med.
 1. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen stiller flg. forslag til afstemning:

 • Bestyrelsessammensætningen i foreningen ændres fra 5 medlemmer til 7 medlemmer.

NB! Der skal være mindst 20 % af klubbens medlemmer repræsenteret og 75 % af disse skal stemme for, før ændringerne kan vedtages.

 1. Valg af bestyrelse

Valg af Formand (2 år)– Mads Larsen modtager genvalg

Valg af Bestyrelsesmedlem (2 år)– Gitte Lund modtager genvalg

Ved vedtagelse af vedtægtsændringerne i pkt. 5:

Valg af 1 Bestyrelsesmedlem (2 år)

Valg af 1 Bestyrelsesmedlem (1 år)

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år)
 1. Valg af revisor og en suppleant (1 år)

Vel mødt.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Herning Skøjteløber Forening

Kommentarer er lukket.