Talent- og Elitepolitik

Herning Skøjteløber Forening er først og fremmest en breddeklub – vi rummer alle der har lyst til at stå på skøjter i en forening.

Men HSF er også – og har fremadrettet fokus på at være – en talent – og eliteklub.

I HSF har vi en vision om til hver en tid at have eliteløbere i vores klub. Disse er vigtige for klubben, fordi de agerer som rollemodeller for klubbens øvrige løbere, så disse har nogle at spejle sig i – på den måde sikrer vi hele tiden nye løbere i klubben, der er villige til at yde det ekstra der skal til for at være eliteløber.

Talenterne findes på mange af HSF´s forskellige hold. Talent udgøres af en blanding af engagement, vilje og dygtighed. Vores samarbejdsklub i hallen, Herning Blue Fox, har som motto, at ”Vilje slår talent”. I HSF er viljen en stor del af talentet.

Vores Spirer er i princippet klubbens Talenthold, idet holdet består af nogle af de yngste løbere, der udviser talent i forhold til skøjtesporten. Men da dette hold er aldersbestemt, er der som sagt også talenter på klubbens øvrige hold. I HSF bliver talenter særligt observeret af vores trænere, og der indgås en tættere dialog med forældrene til talenterne, da det er meget vigtigt, at forældrene hele tiden er med inde over ift. udviklingen af talentet, så træning og familieliv kan forenes. Når man har et talent stilles der også krav til, hvordan det forvaltes, hvis det skal udvikle sig. Man kan med andre ord være nok så dygtig, men hvis man kun kan træne hver anden gang, vil man ikke blive anset som talent i HSF.

Eliteniveauet i HSF er flerdelt som det også er i Unions regi. Vi skelner mellem klubelite og national elite.

Klubeliten i HSF udgøres af klubbens M og MA løbere. M-løberne er de løbere der løber i Mesterskabs-rækkerne til DSU´s konkurrencer og altså også deltager i JM og DM. MA-løberne er de K-løbere der aspirerer til at blive M-løbere (eller som har været det indtil for nyligt). Disse løbere deltager i JC og Dan-Cup.

For at være M og MA løber i HSF skal man selvfølgelig først og fremmest have evnerne til at kunne begå sig på holdene. Træningen foregår i et meget højere tempo end på de øvrige hold i klubben, og det tempo skal man kunne følge med i – ellers kan der potentielt opstå meget farlige situationer på isen. Der stilles også meget højere krav til det engagement man møder op til træning med. Trænerne og klubbens bestyrelse forventer så tæt på 100 % fremmøde som det overhovedet er muligt til træningerne, og 100 % engagement og deltagelse når man er der.

Derudover skal man deltage i morgentræninger, og man skal deltage i minimum alle Unionens konkurrencer henover sæsonen.

Der skal være en meget tæt kontakt med forældrene til klub-eliteløberne. Da disse træner stort set hver dag – og flere dage flere gange om dagen – er det nødvendigt med et tæt samarbejde med forældrene.

Den nationale elite udgøres af de af klubbens M-løbere der samtidig deltager i Dansk Skøjte Unions eliteprogram, Danskate. Danskate består af 3 årlige samlinger for landets absolut bedste løbere og er opdelt i Landshold og National elite. Det er kun junior- og seniorløbere der kan komme på landsholdet (dog kan novice løberne komme med til Nordisk Mesterskab). National Elite løberne observeres af DSU´s Eliteudvalg med henblik på at deres udvikling fortsætter, så de fremadrettet kan blive landsholdsløbere.

Der er et endnu tættere samarbejde med forældrene til National Elite løberne. Disse skal som sagt deltage i årlige elite-samlinger og der stilles i løbet af sæsonen høje krav til at udvikling dokumenteres, og at der laves målsætninger og planer for den fortsatte udvikling. Trænere og bestyrelse har et meget tæt samarbejde med DSU´s Eliteudvalg om klubbens eliteløbere, og her er det meget vigtigt, at forældrene er involverede.

Unionens Eliteprogram kan ses her.

HSF har i sæsonen 2017/18 to løbere med i Danskate; Lucas er med i Junior-landsholdstruppen og Selma indgår i Talenttruppen.

HSF er deltager i Herning Elite, som er det koordinerende forum mellem uddannelse og idræt og blandt andet er med til at sikre sammenhæng for udøvere på Sønderagerskolens idrætsklasser, ungdomsuddannelserne og foreningerne. For at kunne komme i betragtning til at komme i Sønderagerskolens Talentklasser eller på Ungdomsuddannelsernes idrætslinier, skal man være udtaget til Team Danskate (Unionens Eliteprogram). Der kan i nogle tilfælde gives dispensation til løbere, hvis de som minimum er M-løbere – dvs. er kvalificeret til at løbe DM.